Dla tych którzy szukają miejsca noclegowego w przeddzień zawodów polecamy miejsca:

HOTEL** PIENINY

DOM WYPOCZYNKOWY
POD TABOREM

ZESPÓŁ REKREACYJNY
POLANA SOSNY

ul. Kanada 38
34-441 Niedzica
tel. +48 18 26 29 383
fax. +48 18 26 29 474
hotel.pieniny@niedzica.pl

os. Pod Taborem 2
34-441 Niedzica
tel. +48 18 26 29 322
fax. +48 18 334 77 47
dom.wypoczynkowy@niedzica.pl

os. Polana Sosny 1
34-441 Niedzica
tel. +48 18 334 77 60
tel. +48 18 262 94 03
tel. +48 519 33 71 24
polana.sosny@niedzica.pl